วิธีการขอดูคะแนนสอบ

การสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย กศจ.ศรีสะเกษ

1. เข้าไปลงทะเบียน ขอดูคะแนนทางเว็บไซต์
2. อับโหลดภาพถ่ายบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
3. ระบบจะแจ้งให้มารับผลสอบด้วยตัวเอง หรือ
ถ้าต้องการรับผลทางไปรษณีย์
ให้ส่งจดหมาย ถึง ศึกษาธิการจังหวัด
สนง.ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
ถ.รัตนวงษา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
แนบซองเปล่าติดสแตมป์ 3 บาท จ่าหน้าซองถึงชื่อและที่อยู่ตนเอง โดยไม่ต้องแนบเอกสารหลักฐานใดๆ มาอีก
ขอดูได้เฉพาะผลสอบของตนเอง และไม่มีการ
ประกาศผลคะแนนสอบใดๆ ทางหน้าเว็บไซต์