คลังเก็บหมวดหมู่: ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

ระบบสืบค้น ข้อมูลสารสนเทศการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

แจ้งกำหนดการรายงานตัว ครูผู้ช่วย บัญชี กศจ.ศก. รอบที่ 11 วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2560

แจ้งกำหนดการรายงานตัว ครูผู้ช่วย บัญชี กศจ.ศก. รอบที่ 11 ในวันที่ 16 ต.ค.2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ (สกสค.) รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

รายละเอียดประกาศ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย และกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิิ่น ปีการศึกษา 2560

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย และกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิิ่น
ปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

   ดาวโหลดรายละเอียดประกาศ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุนที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2560 ผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้มีรายชื่อให้มาดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ ในวันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียดประกาศ

อ่านเพิ่มเติม ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุนที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2560

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2560

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2560 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัั้นพื้นฐาน จำนวน 97 อัตรา 

   ดาวโหลดรายละเอียดประกาศ

   ดาวโหลดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

 

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

เรื่อง การนำรายชื่อผู้สอบเข้าแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย เพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบเข้าแข่งขันได้ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

ดาวโหลดรายละเอียดประกาศ

อ่านเพิ่มเติม ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

แจ้งกำหนดการรายงานตัว ครูผู้ช่วย บัญชี กศจ.ศก. รอบที่ 9 วันที่ 18 ก.ย.60

แจ้งกำหนดการรายงานตัว ครูผู้ช่วย บัญชี กศจ.ศก. รอบที่ 9 ในวันที่ 18 ก.ย.2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ (สกสค.) รายละเอียดตามแฟ้มแนบ 

รายละเอียดประกาศ

ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภาประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ จังหวัดศรีสะเกษ

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ  มีมติอนุมัติผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล คุรุสภา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ทางคุรุสภากำหนด  ดังนี้

 • ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการศึกษา  ประเภทครู  ได้แก่
  ๑.  นายปราโมทย์  แหวนเงิน             ครูโรงเรียนปรางค์กู่
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  มัธยมศึกษา เขต ๒๘
  ๒.นางสาวปิยะมาศ   ประการจิตร       ครูโรงเรียนบ้านโคกระเวียง
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔
  ๓.นางประคอง  บุษบงก์                    ครูโรงเรียนมารีวิทยา
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
 • ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการศึกษา  ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา  ได้แก่
   ๑.นายอภิวัฒน์  แสนคุ้ม                ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

  ๒.นายณพัฒน์    วงศ์วชิรนุกูล          ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขมิ้น
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

รายละเอียดแนบประกาศ

แจ้งกำหนดการรายงานตัว ครูผู้ช่วย บัญชี กศจ.ศก. รอบที่ 8 วันที่ 1 ก.ย.60 (แก้ไขบัญชีตำแหน่งว่างและสถานศึกษาที่บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย)

แจ้งกำหนดการรายงานตัว ครูผู้ช่วย บัญชี กศจ.ศก. รอบที่ 8 วันที่ 1 ก.ย.60 ในวันที่ 1 ก.ย.2560 เวลา 09.00 – 12.0 น. ณ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ (สกสค.) รายละเอียดตามแฟ้มแนบ (แก้ไขบัญชีตำแหน่งว่างและสถานศึกษาที่บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย)

ดาวโหลดรายละเอียดประกาศ

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น มาตรา ๓๘ค (๒) ตำแหน่งทั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น มาตรา ๓๘ค (๒) ตำแหน่งทั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้ผ่านการคัดเลือกให้ไปรายงานตัว ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ และเลือกตำแหน่งและหน่วยงานการศึกษาที่จะบรรจุแต่งตั้ง เวลา ๑๓.๐๐ น. ในเวลาเดียวกัน พร้อมกับเอกสารตามแนบท้ายประกาศ

 

     ไฟล์ประกาศ

แบบฟอร์มเก็บข้อมูลพื้นฐาน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อเป็นฐานข้อมูลทางการศึกษาในระดับจังหวัดจึงขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานการศึกษาทุกหน่วยงานในจังหวัดศรีสะเกษกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนด  ให้ครบถ้วนสมบูรณ์  แล้วส่งไฟล์มาที่ email : khondee508@gmail.com  หรือช่องทางสนทนาของเฟสบุ๊คแฟนเพจ สนง.ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

    ลิ้งดาวโหลดแบบฟอร์ม        |       QR code ดาวโหลดแบบฟอร์ม

*** ช่องทางส่งข้อมูล
email : khondee508@gmail.com
ID Line :   khondee508
Inbox Facebook : สนง.ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ