สถิติการศึกษา ประจำปี 2558 กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ จัดพิมพ์หนังสือ สถิติการศึกษา ประจำปี 2558

<< หนังสือสือ สถิติการศึกษา ประจำปี 2558 >>

การเกลี่ยอัตรากำลัง ในการรองรับการจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ศธจ.ศรีสะเกษ แจ้ง การเกลี่ยอัตรากำลัง ในการรองรับการจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ผู้ประสงค์ สามารถดาวน์โหลด แบบคำร้อง ขอสมัครโอน ไปสังกัด ศธจ. ตามแฟ้มที่แนบ มาพร้อมนี้

 

<< หนังสือแจ้ง >>

แบบคำร้อง

ก.ค.ศ.แจ้งแนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต เพื่อใช้ในการรับสมัครครูผู้ช่วย ปี 2560

สำนักงาน ก.ค.ศ.แจ้งแนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต เพื่อใช้ในการรับสมัครครูผู้ช่วย ปี 2560 รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

 

<< แฟ้มแนบ >>

กำหนดการรายงานตัว ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ เป็นครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี 2560

กำหนดการรายงานตัว ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2560 จำนวน 88 อัตรา และบัญชีรายชื่อสถานศึกษาในการรับบรรจุและแต่งตั้ง จำนงน 91 โรงเรียน รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

 

<< กำหนดการรายงานตัว และบัญชีรายชื่อโรงเรียน >>

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดศรีสะเกษ

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดศรีสะเกษ

แบบรายงาน .docx

 

 

แก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งฯ ครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ปี ๒๕๖๐

แก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งฯ ครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ปี ๒๕๖๐ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

 

แก้ไขประกาศฯ กศจ.ศก. เพิ่มเติม

<< ประกาศรับสมัคร กศจ.ศก. (แก้ไขเพิ่มเติม)>>

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่สมัครใจ ไปขึ้นบัญชี กศจ.อื่น ปี พ.ศ.2560

กศจ.ศรีสะเกษ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่สมัครใจ ไปขึ้นบัญชี กศจ.อื่น ปี พ.ศ.2560 วิชาเอกภาษาไทย และคณิตศาสตร์ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

 

บัญชีรายชื่อ (แก้ไขเพิ่มเติม)

 

มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงปิดภาคเรียน

สป.ศธ. แจ้งมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับสถานศึกษา ในสังกัดทุกแห่ง รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

 

แนวทางปฏิบัติ