โครงการ บจม.ซีพี ออยล์ สนับสนุนทุนการศึกษาบุตรข้าราชการครู และพลเรือน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ด้วย สป.ศธ. แจ้ง โครงการ บจม.ซีพี ออยล์ สนับสนุนทุนการศึกษาบุตรข้าราชการครู และพลเรือน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเข้าศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และฝึกปฏิบัติงานจริง (มีรายได้จากการปฏิบัติงาน) รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

 

รายละเอียดโครงการ

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2560

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้รับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2560 กศจ.ศรีสะเกษ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

 

ประกาศฯ และรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

 

 

 

กศจ.ศรีสะเกษ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2560

กศจ.ศรีสะเกษ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560 จำนวน 39 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค.- 4 เม.ย.60 เวลาราชการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

 

<< ประกาศรับสมัคร กศจ.ศก. (แก้ไขเพิ่มเติม)>>

 

 

แจ้งให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ขอใช้บัญชีต่าง กศจ.มาเลือกสถานศึกษาเพิ่มเติม 24 มี.ค.60

ศธจ.ศรีสะเกษ แจ้งรายละเอียดการเลือกสถานศึกษา ผู้ผ่านการคัดเลือก ขอใช้บัญชีต่าง กศจ. และแจ้งให้มาเลือกสถานศึกษาเพิ่มเติม 24 มี.ค.60 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมพลอยชมพู ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

บัญชีรายละเอียดการขอใช้บัญชี

 

 

 

แบบรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2559

แบบรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

แบบกรอกผล ONET

คําสั่ง คสช. ที่ ๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ

คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ

 

ประกาศราชกิจจานุเบกษา

กศจ.ศรีสะเกษ แจ้งกำหนดการรายงานตัว ผู้ผ่านประเมินและผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 4 (23 ม.ค.60)

กศจ.ศรีสะเกษ แจ้งกำหนดการรายงานตัว ผู้ผ่านประเมินและผู้ผ่านการคัดเลือก ในบัญชี กศจ.ศรีสะเกษ รอบที่ 4 จำนวน 99 ราย ในวันที่ 23 ม.ค.60 เวลา 09.00 – 10.00 น. ณ ห้องประชุมเพชร  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ถ.รัตนวงษา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

แจ้งกำหนดการรายงานตัว
รายชื่อรายงานตัว
รายละเอียดโรงเรียนที่บรรจุ

รมว.ศธ.มอบนโยบาย ให้กับ ผอ.สพท. วันที่ 26 ธันวาคม 2559

รมว.ศธ.มอบนโยบาย ให้กับ ผอ.สพท.ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ มหานาค กทม.

ชมภาพข่าว

สรุปภาพข่าว สำนักงานรัฐมนตรี