แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดศรีสะเกษ

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดศรีสะเกษ

แบบรายงาน .docx

 

 

แก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งฯ ครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ปี ๒๕๖๐

แก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งฯ ครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ปี ๒๕๖๐ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

 

แก้ไขประกาศฯ กศจ.ศก. เพิ่มเติม

<< ประกาศรับสมัคร กศจ.ศก. (แก้ไขเพิ่มเติม)>>

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่สมัครใจ ไปขึ้นบัญชี กศจ.อื่น ปี พ.ศ.2560

กศจ.ศรีสะเกษ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่สมัครใจ ไปขึ้นบัญชี กศจ.อื่น ปี พ.ศ.2560 วิชาเอกภาษาไทย และคณิตศาสตร์ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

 

บัญชีรายชื่อ (แก้ไขเพิ่มเติม)

 

มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงปิดภาคเรียน

สป.ศธ. แจ้งมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับสถานศึกษา ในสังกัดทุกแห่ง รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

 

แนวทางปฏิบัติ

 

 

โครงการ บจม.ซีพี ออยล์ สนับสนุนทุนการศึกษาบุตรข้าราชการครู และพลเรือน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ด้วย สป.ศธ. แจ้ง โครงการ บจม.ซีพี ออยล์ สนับสนุนทุนการศึกษาบุตรข้าราชการครู และพลเรือน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเข้าศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และฝึกปฏิบัติงานจริง (มีรายได้จากการปฏิบัติงาน) รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

 

รายละเอียดโครงการ

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2560

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้รับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2560 กศจ.ศรีสะเกษ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

 

ประกาศฯ และรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

 

 

 

กศจ.ศรีสะเกษ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2560

กศจ.ศรีสะเกษ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560 จำนวน 39 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค.- 4 เม.ย.60 เวลาราชการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

 

<< ประกาศรับสมัคร กศจ.ศก. (แก้ไขเพิ่มเติม)>>

 

 

แจ้งให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ขอใช้บัญชีต่าง กศจ.มาเลือกสถานศึกษาเพิ่มเติม 24 มี.ค.60

ศธจ.ศรีสะเกษ แจ้งรายละเอียดการเลือกสถานศึกษา ผู้ผ่านการคัดเลือก ขอใช้บัญชีต่าง กศจ. และแจ้งให้มาเลือกสถานศึกษาเพิ่มเติม 24 มี.ค.60 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมพลอยชมพู ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

บัญชีรายละเอียดการขอใช้บัญชี

 

 

 

แบบรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2559

แบบรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

แบบกรอกผล ONET