ประกาศรายชื่อผู้แสดงความประสงค์เข้ารับการประเมิน เพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ของ กศจ.ศรีสะเกษ

ประกาศรายชื่อผู้แสดงความประสงค์เข้ารับการประเมิน เพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ของ กศจ.ศรีสะเกษ

ประกาศฯ กศจ.

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาจังหวัด ระหว่างวันที่ 22- 23 มิถุนายน 2559

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาจังหวัด ปี 2560 – 2564 ระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม โรงแรมพรหมพิมาน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ โดย นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และ ดร.ชอุ่ม กรไกร ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ
19898

19899

19900

19901

19902

19903

19904

19905

19906

19907

19908

19909

19910

19911

19912

19913

19914

19915

19916

ประกาศ กศจ.ศรีสะเกษ เรื่องการประเมินเพื่อจัดทำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

ประกาศ กศจ.ศรีสะเกษ เรื่องการประเมินเพื่อจัดทำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย และให้ ผู้สอบแข่งขันได้ ของ สพป.ศก.๓, ๔ และ สพม.๒๘ แจ้งความประสงค์หรือไม่ประสงค์ ขึ้นบัญชี กศจ.ศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๓ มิ.ย.๕๙ วันเวลาราชการ หรือส่งทางไปรษณีย์ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

 

ประกาศ กศจ.ศรีสะเกษ