กำหนดการรายงานตัว ผู้มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก วันที่ 3 ต.ค.59

กำหนดการรายงานตัว ผู้มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก ตามประกาศ กศจ.ศรีสะเกษ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559 วันที่ 20 ก.ย. 2559 รายละเอียด ตามแฟ้มแนบ

 

กำหนดการรายงานตัว 3 ต.ค.59

ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2559

ด้วย กศจ.ศรีสะเกษ ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.. 2559 รายละเอียดดังแนบ จึงขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการบรรจุครั้งแรกตามประกาศได้ไปราบงานตัวในวันที่ 3 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30-10.00 น. ณ ห้องประชุมพลอยชมพู สพป.ศรีสะะเกษ เขต 1

 

ประกาศรายชื่อผู้สอบได้

อัตราว่างโรงเรียนรับบรรจุ

 

 

ประธาน ศธจ.ศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมการสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2559 ที่สนามสอบโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2559 สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี ดร.ชอุ่ม กรไกร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย ดร.ไพบูลย์ ศรีสุธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 นางเยาวลักษณ์ คงพูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 นายธีระวุฒิ พุทธการี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 และ ดร.ฤทธา นันทพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ – ยโสธร) ให้การต้อนรับ ในเวลาต่อมา ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 13 พร้อมด้วย นางรัสรินทร์ ชุติวิบูลย์ฉัตร รองผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายรณชิต บุตรภักดีธรรม นิติกรชำนาญการพิเศษ นางกรวรรณ ใสยจิตต์ นิติกรชำนาญการพิเศษ นางสาวยุพดี นิธิสุภา นิติกรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นางเบ็ญจา จายะพันธ์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นคณะกรรมการติดตามสถานการณ์การสอบแข่งขันฯ ได้มาตรวจติดตามการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2559 สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งในการสอบครั้งนี้ เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส และเป็นธรรมกับผู้เข้าสอบทุกคน โดยมีมาตรการเข้ม ห้ามผู้เข้าสอบนำอุปกรณ์สื่อสาร และแต่งกายด้วยวัสดุที่ทำด้วยโลหะเข้าห้องสอบ เพราะก่อนเข้าห้องสอบจะมีการสแกนตัวผู้เข้าสอบทุกคน และให้ผู้เข้าสอบทุกคนถอดรองเท้าเข้าห้องสอบอีกด้วย

14292273_1127325457356998_7390515731023426319_n 14292383_1127323380690539_9141485804677292103_n 14316844_1127325937356950_2323533863571345081_n 14317368_1127325804023630_5135142558529323747_n 14317527_1127323384023872_5928411945246736314_n 14317608_1127326614023549_938175647836910690_n 14322190_1127324440690433_4867318984186437059_n 14322244_1127324590690418_4309225103479407936_n 14322278_1127325764023634_7846430322877405266_n 14322512_1127327050690172_7295766940155822328_n 14322530_1127324977357046_4069220542655347746_n 14322543_1127327390690138_2909919995617857648_n 14322576_1127326504023560_8855230840745405104_n 14329973_1127325574023653_8058052610517820432_n 14330004_1127327004023510_1894464048948461577_n 14330037_1127325027357041_7104703818197300784_n 14330121_1127327367356807_6329381581988320166_n 14330127_1127325087357035_1748551007780564479_n 14330134_1127325407357003_2878603361203779359_n 14332937_1127324710690406_3416967852351148691_n 14332945_1127325057357038_1274653370628915100_n 14333055_1127325197357024_4536854100996188308_n 14333164_1127326180690259_3374707204959244084_n 14333646_1127323387357205_6021675132398714361_n 14333716_1127326967356847_1237736619045405160_n 14333768_1127324437357100_315377827395503623_n 14344301_1127325550690322_8766584680496426325_n 14344895_1127326660690211_7068263571242148695_n 14354950_1127325350690342_1762475302158724632_n 14355589_1127325130690364_8878784452693882860_n 14355658_1127327164023494_2724625152359201513_n 14358647_1127326667356877_6302468588122745095_n 14358650_1127327110690166_1376128750266392636_n 14358779_1127325460690331_4191786378955009836_n 14358990_1127325580690319_1146404240702869508_n 14359038_1127324317357112_4010997422818762663_n 14364740_1127324314023779_3491816814221219319_n 14368623_1127323637357180_1684358810584752051_n 14368653_1127324544023756_4583967052083877152_n 14368653_1127326054023605_3036912339304526388_n 14370223_1127323630690514_2267411710774825085_n 14370257_1127327247356819_9099212624706588827_n 14370318_1127324587357085_2946231794601623865_n 14370438_1127324840690393_7457521764607999650_n 14390633_1127324310690446_5414858513627072325_n 14390633_1127327277356816_6882286475554580822_n 14390823_1127324747357069_708553459670163184_n 14390875_1127324654023745_1167050732360073452_n 14391001_1127325847356959_1162911873729905149_n 14391019_1127327270690150_8599016984880898341_n

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 9/2559

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 9 กันยายน 2559 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธาน กศจ.ศรีสะเกษ ดร.ชอุ่ม กรไกร ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ดร.ฤทธา นันทพันธ์ ผอ.สพม.เขต 28 ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 9/2559 เพื่อร่วมพิจารณาการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2559 รวมทั้งการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1

2

3

 

5

7

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

22

23

24

25

26

27

29

30

ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูล อบรมผู้บริหารและคณะครู อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 4 ก.ย.2559 เวลา 09.00 น. ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูล ศึกษาธิการภาค 13 และผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน และบรรยายการอบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจในการปรับวิธีการเรียน เปลี่ยนวิธีสอนให้เกิดกระบวนการคิดกับผู้เรียน ก้าวสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนในอำเภอพยุห์ จ.ศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

 

51310 51314 51318 51324 51328 51335 51348 51360 200810 S__7036931 S__7036932 S__7036933 S__7036934 S__7036935 S__7036936 S__7036937 S__7045144 S__7045146 S__7045147