ปฐมนิเทศผู้ผ่านการประเมินและผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ในบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ (รอบที่ ๒)

เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ดร.ชอุ่ม กรไกร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการปฐมนิเทศผู้ผ่านการประเมินและผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ในบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ (รอบที่ ๒) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการนำชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นมาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบได้ในบัญชีของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๘๑ คน ๑๕ กลุ่มวิชาเอก ประกอบด้วย ๑. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกประถมศึกษา จำนวน ๑ ราย ๒. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกปฐมวัย จำนวน ๑๙ ราย ๓. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกบรรณารักษ์ จำนวน ๒ ราย ๔. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกการศึกษาพิเศษ จำนวน ๑ ราย ๕. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน ๒ ราย ๖. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ ราย ๗. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน ๑๘ ราย ๘. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน ๑ ราย ๙. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกพลศึกษา จำนวน ๑ ราย ๑๐. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ ราย ๑๑. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกภาษาไทย จำนวน ๑๕ ราย ๑๒. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกแนะแนว จำนวน ๓ ราย ๑๓. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกดนตรีศึกษา จำนวน ๓ ราย ๑๔. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกนาฎศิลป์ จำนวน ๓ ราย ๑๕. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกภาษาจีน จำนวน ๕ ราย และมีผู้สละสิทธิ์ จำนวน ๑๐ ราย โดยมี ดร.อุดมศักดิ์ เพชรผา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นผู้กล่าวรายงาน

 

show1

 

แก้ไขกำหนดการรายงานตัว ผู้ผ่านการประเมินและผู้สอบแข่งขัน ในบัญชี กศจ.ศรีสะเกษ (รอบที่สอง-แก้ไข) 31 ตค.59

ศธจ.ศรีสะเกษ แจ้งกำหนดการรายงานตัว ผู้ผ่านการประเมิน และผู้สอบแข่งขัน ในบัญชี กศจ.ศรีสะเกษ (รอบที่สอง – แก้ไข)

จำนวน 81 อัตรา ในวันที่ 31 ต.ค.59 เวลา 08.30 – 10.00 น. ณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

 

บัญชีรายชื่อตำแหน่งที่เรียกบรรจุครูผู้ช่วย วันที่ 31 ต.ค.59

ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำโครงการขอใช้งบประมาณจังหวัด ปี ๒๕๖๐

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ดร.ชอุ่ม กรไกร ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการจัดทำโครงการเสนอของบประมาณจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำโครงการเสนอของบประมาณจังหวัด การจัดกิจกรรมพัฒนาและการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ – ๔ สพม.เขต ๒๘ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกล่ม และศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ โครงการส่งเสริมกิจกรรมอาหารกลางวัน โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โครงการแข่งขันทักษะศิลปหัตถกรรมนักเรียน และโครงการโรงเรียนคุณธรรม โดยมี นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นผู้กล่าวรายงาน

 

14523303_1142354899187387_4580935474148831506_n

ศธจ.ศก. รับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๕๙

เมื่อเวลา ๐๘.๓๐ น.วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ รับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๕๙ ใน ๕ กลุ่มวิชาเอก จำนวน ๑๙ อัตราประกอบด้วย กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย จำนวน ๙ อัตรา กลุ่มวิชาเอกแนะแนว จำนวน ๑ อัตรา กลุ่มวิชาเอกดนตรี จำนวน ๓ อัตรา กลุ่มวิชาเอกนาฏศิลป์ จำนวน ๕ อัตรา และกลุ่มวิชาเอกภาษาจีน จำนวน ๑ อัตรา มีผู้มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งจำนวน ๑๖ ราย สละสิทธิ์ ๓ ราย จากนั้นเวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.ชอุ่ม กรไกร ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ได้พบปะกับว่าที่คุณครูที่มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ก่อนที่จะรับหนังสือส่งตัวเพื่อไปรายงานตัวยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งต่อไป

 

57