ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

ด้วย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2559 รายละเอียดดังแนบ
รายละเอียดรายชื่อ

แจ้งรายงานการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และจำนวนการบรรจุแต่งตั้งตามวิชาเอก ปี 2559

แจ้งรายงานการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และจำนวนการบรรจุแต่งตั้ง ปี 2559

 

รายงานการขึ้นบัญชีตามวิชาเอก กศจ.ศรีสะเกษ ปี 2559

กำหนดการ รายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ วันที่ 29 พ.ย.59 (ทดแทนรายที่สละสิทธิ์ 2 ราย)

กศจ.ศรีสะเกษ กำหนดการ รายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ ทดแทนรายที่สละสิทธิ์ วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 2 ราย ในวันที่ 29 พ.ย. 2559 เวลา 09.00-10.00 น. ณ ศูนย์ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา สนง.ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

 

กำหนดการรายงานตัว 29 พ.ย.59

 

กศจ.ศรีสะเกษ ประกาศรับสมัครฯ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

กศจ.ศรีสะเกษ ประกาศรับสมัคร บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี ๒๕๕๙ จำนวน ๓๓ อัตรา รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๘ – ๒๔ พ.ย.๕๙ ณ ห้องประชุมพลอยชมพู ชั้น ๓ อาคาร สนง.ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ในวันเวลาราชการ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

 

ประกาศ กศจ.ศก. เรื่องการรับสมัครผู้บริหารสถานศึกษา ปี ๒๕๕๙

แบบใบสมัครผู้บริหาร

กำหนดการรายงานตัว ผู้สอบแข่งขันในบัญชี กศจ.ศรีสะเกษ (เรียกบรรจุรอบที่ ๓) ๑๔ พ.ย.๕๙

กำหนดการรายงานตัว ผู้สอบแข่งขันในบัญชี กศจ.ศรีสะเกษ (เรียกบรรจุรอบที่ ๓) ๑๔ พ.ย.๕๙

กรณี ทดแทนมีผู้สละสิทธิ ไม่มารายงานตัว จำนวน ๒๐ ราย รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

รายละเอียดบัญชีเรียกบรรจุ รอบที่ ๓