รมว.ศธ.มอบนโยบาย ให้กับ ผอ.สพท. วันที่ 26 ธันวาคม 2559

รมว.ศธ.มอบนโยบาย ให้กับ ผอ.สพท.ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ มหานาค กทม.

ชมภาพข่าว

สรุปภาพข่าว สำนักงานรัฐมนตรี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คนใหม่ มอบนโยบาย เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.2559

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คนใหม่ มอบนโยบาย แก่ข้าราชการ เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.2559

ชมภาพข่าว

รายชื่อแผนพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2560 ด้านการศึกษา

แผนจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2560 ด้านการศึกษา

  1. ส่งเสริมการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “โรงเรียนคุณธรรม”
  2. สร้างงานสร้างอาชีพฯ ในโรงเรียนขยายโอกาสฯ (โครงการอาหารกลางวัน)
  3. เสริมสร้างความรู้ “เปิดประตูอาเซียน”
  4. การส่งเสริมศิลปหัตถกรรม สมรรถนะด้านนวัติกรรมการเรียนรู้ และ Symposium and Best Practices

กศจ.ศรีสะเกษ บรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 33 ราย

กศจ.ศรีสะเกษ แจ้งบัญชีการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในโรงเรียนสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1-4 จำนวน 33 ราย มีผลตั้งแต่ 23 ธ.ค.59 เป็นต้นไป รายละเอียด ตามแฟ้มแนบ

 

บัญชีรายชื่อบรรจุแต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษา

กระทรวงการต่างประเทศ ประกวดผลงานเรียงความเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ถึง ๓๐ ธ.ค.๕๙

ด้วย กระทรวงการต่างประเทศ เชิญชวน ส่งผลงานเรียงความเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเยาวชน เข้าประกวดเพื่อรับรางวัล ระกับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ชนะเลิศรางวัล ทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ – ๒๐,๐๐๐ บาท รับผลงานทางไปรษณีย์ ถึง ๓๐ ธ.ค.๕๙ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ

การแถลงนโยบายของ รมว.ศธ. นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เมื่อวันที่ 20 ธค.59

เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 – นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ โดยมี พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับ

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 515/2559

แจ้งเกณฑ์การแข่งขันเรียงวาดภาพระบายสี เรียงความ และพูดสุนทรพจน์ ในนิทรรศการ “ครูแห่งแผ่นดิน”

แจ้งเกณฑ์การแข่งขันเรียงวาดภาพ เรียงความ และสุนทรพจน์ ในนิทรรศการ “ครูแห่งแผ่นดิน”  ระหว่างวันที่ 5 ธ.ค.59 – 20 ม.ค.60 ดังนี้

เกณฑ์แข่งขันภาพวาดระบายสี

เกณฑ์แข่งขันเรียงความ

เกณฑ์แข่งขันพูดสุนทรพจน์

กศจ.แจ้งให้ผู้ผ่านการคัดเลือก รายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้ง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา วันที่ 22 ธ.ค.59

กศจ.แจ้งประกาศฯ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ลำดับที่ 1-33 และลำดับสำรอง 34-37 มารายงาน ในวันที่ 22 ธ.ค.59 เวลา 08.30 – 10.00 น. ณ ห้องประชุมพลอยชมพู ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

 

 

ประกาศ กศจ. และรายชื่อโรงเรียน 33 โรงเรียน

ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560 จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560 จังหวัดศรีสะเกษ

จำนวน 4 ราย เพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดศรีสะเกษ เข้ารับประเมินระดับชาติ ต่อไป

 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

แบบรายงานกิจกรรม โครงการ การพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET)

แบบรายงานกิจกรรม โครงการ การพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET)

แบบรายงาน ONET