ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

ศธจ.ศรีสะเกษ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 326 ราย

และแจ้งให้ผู้ได้ลำดับที่ 1-37 ไปรายงานตัวและเข้ารับการอบรมพัฒนาฯ ในวันที่ 13-19 ธ.ค.59 ณ โรงแรมวีวิช จังหวัดขอนแก่น รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

รายละเอียดการอบรมพัฒนาฯ