คําสั่ง คสช. ที่ ๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ

คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ

 

ประกาศราชกิจจานุเบกษา

กศจ.ศรีสะเกษ แจ้งกำหนดการรายงานตัว ผู้ผ่านประเมินและผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 4 (23 ม.ค.60)

กศจ.ศรีสะเกษ แจ้งกำหนดการรายงานตัว ผู้ผ่านประเมินและผู้ผ่านการคัดเลือก ในบัญชี กศจ.ศรีสะเกษ รอบที่ 4 จำนวน 99 ราย ในวันที่ 23 ม.ค.60 เวลา 09.00 – 10.00 น. ณ ห้องประชุมเพชร  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ถ.รัตนวงษา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

แจ้งกำหนดการรายงานตัว
รายชื่อรายงานตัว
รายละเอียดโรงเรียนที่บรรจุ