สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ จะสอบราคาซื้อวัสดุส่งเสริมการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐิกิจพอเพียง (ขยายโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน) วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้งานด้านการเกษตร การเลี้ยงสัตว์และการประมง (๓๐.๒๒.๒๘.๐๐) จำนวน ๑ โครงการ

รายละเอียดประกาศ


           ดาวโหลดไฟล์ประกาศ