เรื่อง การนำรายชื่อผู้สอบเข้าแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย เพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบเข้าแข่งขันได้ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

ดาวโหลดรายละเอียดประกาศ