ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

เรื่อง การนำรายชื่อผู้สอบเข้าแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย เพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบเข้าแข่งขันได้ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

ดาวโหลดรายละเอียดประกาศ