ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2560 ผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้มีรายชื่อให้มาดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ ในวันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียดประกาศ

ดาวโหลดรายละเอียดประกาศ