เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 ที่ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ดร.อุดมศักดิ์ เพชรผา รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ และว่าที่ ร.ต. ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมกันลำเลียงดอกไม้จันทน์จำนวนกว่า 120,000 ดอก ที่คณะครู นักเรียนในสังกัดจังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมกันจัดทำขึ้น ส่งมอบให้แก่นางทรงลักษณ์ วรภัย พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อจะได้มอบให้จิตอาสาของอำเภอเมืองศรีสะเกษ ทำการคัดแยกนำเอาไปใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ดร.อุดมศักดิ์ เพชรผา รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ดอกไม้จันทน์ทั้งหมดที่นำเอามอบให้กับพัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษในครั้งนี้ เป็นผลงานของคณะครู นักเรียนของจังหวัดศรีสะเกษ ที่ได้ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ขึ้นมาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้สั่งการให้ทุกโรงเรียนทั่วประเทศได้ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ โดยในส่วนของจังหวัดศรีสะเกษ ทุกโรงเรียนได้ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ส่งมอบมาให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อจะได้รวบรวมนำส่งมอบให้กับจังหวัดศรีสะเกษ รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 120,000 ดอก เพื่อจะได้นำเอาไปใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชต่อไป


ถ่ายภาพและรายงานโดย : อรวรรณ ไชยอุดม