วันนี้ 21 กันยายน ของทุกปี เป็นวันสันติภาพสากล
จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมมือกับโรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดพิธีอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐานเพื่อรำลึกและรณรงค์ เนื่องในวันสันติภาพสากล เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการสร้างพลังแห่งสันติภาพร่วมกันทั้งประเทศ โดยกิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจากนายอุดมศักดิ์ เพชรผา รักษาการในตำแหน่งศึกษาการจังหวัดศรีสะเกษ อ่านสาร ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี และนายสิทธิชัย ไชยโพธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล อ่านสารประธานมูลนิธิสหพันธ์ สันติภาพสากล(ประเทศไทย) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ในฐานะองค์กรผู้ประสานงานของกระทรวงศึกษาธิการ ขอขอบพระคุณโรงเรียนสตรีสิริเกศ โรงเรียนต้นแบบที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ นำโดยท่านสุธี ชินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน ที่ท่านได้ให้ความอนุเคราะห์ จัดพิธีอ่านสารสันติภาพในครั้งนี้ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
สิ่งสำคัญเครือข่ายประชาสัมพันธ์ที่เรามีให้กัน อาจารย์ศักดิ์ชาย เกษร ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ท่านได้ให้ความร่วมมือ ประสานการจัดกิจกรรมแบบมืออาชีพ ทำให้พิธีการอ่านสารครั้งนี้สำเร็จ ลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณทีมงานโรงเรียนสตรีสิริเกษทุกท่าน อบอุ่นทุกครั้งที่มาเยือน ฮักนะ…..สตรีสิริเกศ


ภาพข่าวและบรรยายโดย : อรวรรณ ไชยอุดม