วันนี้ (28 สิงหาคม 2560) เวลา 09.00 น. ดร.อุดมศักดิ์ เพชรผา รองศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ มีนายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ในฐานะประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนและมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับนายกุลชาติ ชลเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เป็นผู้แทนรับมอบ สิ่งของพระราชทานนี้มอบให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -6 รวมทั้งสิ้น 1,027 คน

ภาพข่าวและบรรยายโดย : อรวรรณ ไชยอุดม