เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น. นายธวัช สุระบาล ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานทบทวนคำปฎิญาณตนและสวนสนามของคณะลูกเสือจังหวัดจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี ดร.อุดมศักดิ์ เพชรผา รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวรายงานถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เฉลิมพระเกียรติวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และในโอกาสมหามงคลเสด็จขึ้นครองราชย์ เป็นพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรี ทั้งยังทรงเป็นประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ และเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมสำนึกในพระมหากรุณาคุณที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทยในนามคณะลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ ขอพระองค์ทรงพระเจริญภาพข่าวและบรรยายโดย : อรวรรณ ไชยอุดม