วันนี้ (27 กรกฎาคม 2560) ดร.อุดมศักดิ์ เพชรผา รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ นำคณะบุคลากรจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดยมีพระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานสงฆ์ พร้อมจัดพิธีลงนามถวายพระพร และร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ พัฒนา 5 ส เพื่อรวมพลังแสดงความจงรักภักดีภาพข่าวและบรรยายโดย : อรวรรณ ไชยอุดม