วันนี้(24 กรกฎาคม 2560) เวลา 08.15 น.ดร.อุดมศักดิ์ เพชรผา รองศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ  นำบุคลากรร่วมกิจกรรมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นเวลา 89 วินาที หลังจากนั้น ได้มีการพบปะพูดคุยแจ้งข้อราชการงานเร่งด่วนและให้แต่ละกลุ่มแจ้งการดำเนินงานให้กับบุคลากรได้รับทราบเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ภาพข่าวและบรรยายโดย : อรวรรณ ไชยอุดม