เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ                จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ สงบนิ่งเพื่อเป็นการไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ก่อนเริ่มปฎิบัติงานถ่ายภาพและรายงานโดย : อรวรรณ ไชยอุดม