เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 ที่ห้องประชุมเพชร สพป.เขต 1 ศรีสะเกษ นายธงชัย  เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุมชี้แจง และซักซ้อมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครูผู้มีจิตรอาสาในจังหวัดศรีสะเกษเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้