เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560  เวลา 07.00 น. ผู้บริหารและบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ นำโดย ดร.อุดมศักดิ์  เพชรผา รองศึกษาธิการจังหวัดรักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ  ได้นำพวงมาลาร่วมพิธีเนื่องในวัน “วันปิยมหาราช” ประจำปี 2560  บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยมีส่วนราชการ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างมาร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง