หนึ่งความคิดบน ““ร่างกรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2574 (ฉบับปรับปรุง 1 เม.ษ. 2559)”

  1. อยากเรียนถามว่า กศจ. จะมีการพิจารณาโยกย้ายข้าราชการครู วันไหนค่ะ

ความเห็นถูกปิด