ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560

ภาค ก ความรู้และความสามารถทั่วไป สถานที่สอบโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1

ภาค ข ความรู้และความสามารถพิเศษเฉพาะตำแหน่ง สถานที่สอบโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1

ภาค ค สอบสัมภาษณ์ สถานที่สอบโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1

 

     รายละเอียดประกาศ                                            แก้ไขสถานที่รับสมัคร  
     เอกสารแนบ 1 กำหนดการการคัดเลือก
     เอกสารแนบ 2 หลักสูตรแนบท้ายประกาศ
     เอกสารแนบ 3 รายละเอียดตำแหน่งและคุณวุฒิแนบท้ายสมัคร
     ใบสมัครคัดเลือก
     ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือก
     บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือก และสถานที่สอบภาค ก และภาค ข
      รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือก และสถานที่สอบ ภาค ค

       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

View Fullscreen