แก้ไขประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมััครและหลักฐานด้วยตัวเองที่ ห้องประชุมเพชรเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1  ตั้งแต่วันที่ 22-28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

     รายละเอียดประกาศ                                            แก้ไขสถานที่รับสมัคร  
     เอกสารแนบ 1 กำหนดการการคัดเลือก
     เอกสารแนบ 2 หลักสูตรแนบท้ายประกาศ
     เอกสารแนบ 3 รายละเอียดตำแหน่งและคุณวุฒิแนบท้ายสมัคร
     ใบสมัครคัดเลือก