สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศ คัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สองเพื่อผลิตครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 5 อัตรา ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมััครและหลักฐานด้วยตัวเองที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ  ตั้งแต่วันที่ 22-28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

          รายละเอียดประกาศ

 

    **  หมายเหตุ  :  ใบสมัครให้มารับด้วยตนเองที่กลุ่มบริหารงานบุคคล  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ