ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ได้ขอขึ้นบัญชีผู้สอบเข้าแข่งขันได้ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ในกลุ่มวิชาเอกภาษาไทยจำนวน 1 อัตรา มาประกาศขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบเข้าแข่งขันได้ ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

View Fullscreen

 

ดาวโหลดรายละเอียดประกาศ