ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังมีรายละเอียดดังนี้


ดาวโหลดรายละเอียดประกาศ                                             

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ  ห้องสอบและสถานที่สอบ                   

 

ดูรายละเอียดประกาศที่เกี่ยวข้อง      

 

View Fullscreen

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และสนามสอบ

View Fullscreen