นายอุดมศักดิ์   เพชรผา รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมราชบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2560 ณ ศาลหลักเมืองจังหวัดศรีสะเกษ