วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2560 ดร.อุดมศักดิ์ เพชรผา รองศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 โดยมี ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 พร้อมคณะลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการสอบในครั้งนี้ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์และยุติธรรมกับผู้เข้าสอบทุกคน พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการสอบในครั้งนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์และยุติธรรมกับผู้เข้าสอบทุกคน