บัญชีรายละเอียดสถานศึกษา กลุ่มวิชาหรือทางสาขาวิชาเอกและตำแหน่งว่าง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560

ดาวโหลดรายละเอียดประกาศ              

 

View Fullscreen