ศธจ. ศรีสะเกษ นำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ในกลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ มาประกาศขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบเข้าแข่งขันได้ ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 4 ราย ให้ผู้ที่ขึ้นบัญชีในครั้งนี้ ไปรายงานตัวที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ 8 มกราคม 2561 ในเวลาราชการ โดยนำเอกสารหลักฐานมาประกอบการรายงานตัว จำนวน 2 ชุด ตามรายละเอียดประกาศ

รายละเอียดประกาศ     

 

View Fullscreen