สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ โดยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษและสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษ จำนวนทั้งสิ้น 24 อัตรา ผู้ที่สนใจสามารถสม้ัครได้ตั้งแต่วันที่ 9-15 มกราคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

รายละเอียดประกาศ                                        

เอกสารใบสมัคร สพป.                           

เอกสารใบสมัคร สพม.                           

 

 

View Fullscreen

 

เอกสารใบสมัคร  สพป.

View Fullscreen

 

เอกสารใบสมัคร  สพม.

View Fullscreen