ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล ตามโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ให้ผู้ที่มีรายชื้่อมาดำเนินการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 19 มกราคม 2561 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

 

รายละเอียดประกาศ            

 

View Fullscreen