ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ได้ขอใช้บัญชีผู้สอบเข้าแข่งขันได้ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ในกลุ่มวิชาหรือทางสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษและในกลุ่มวิชาหรือทางสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ มาประกาศเป็นผู้สอบเข้าแข่งขันได้ ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 3 ราย โดยให้ผู้ที่ขึ้นบัญชีตามประกาศนี้ ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ในวันที่ 22 มกราคม 2561 ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมกับเอกสารหลักฐานการรายงานตัวจำนวน 2 ชุด ตามรายละเอียดประกาศ

รายละเอียดประกาศ                           

 

View Fullscreen