ศธจ.ศรีสะเกษ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนทั้งสิ้น 29 ราย แยกรายชื่อตามผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา จำนวน 22 ราย และแยกตามรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา จำนวน 7 ราย ซึ่งมีกำหนดการสอบคัดเลือกภาค ก ในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 และภาค ข ในวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 2 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อ.เมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ กำหนดการตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

รายละเอียดประกาศ                          

 

View Fullscreen