ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ได้ขอใช้บัญชีผู้สอบเข้าแข่งขันได้ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ในกลุ่มวิชาหรือทางสาขาวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ มาประกาศเป็นผู้สอบเข้าแข่งขันได้ ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 1 ราย โดยให้ผู้ที่ขึ้นบัญชีตามประกาศนี้ ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมกับเอกสารหลักฐานการรายงานตัวจำนวน 2 ชุด ตามรายละเอียดประกาศ

รายละเอียดประกาศ                           

 

View Fullscreen