ศธจ.ศรีสะเกษ ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2560 รอบที่ 2 ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศมารายงานตัวเพื่อดำเนินการค้ัดเลือกโดยวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพในวันที่ 15 กุมภาพันธ์์ 2561 ในเวลา 09.00 น. ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ให้ผู้ที่เข้ารับการคัดเลือกนำบัตรประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ราชการออกให้มาแสดงในวันที่เข้ารับการคัดเลือก

View Fullscreen