คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ได้ขอใช้บัญชีผู้สอบเข้าแข่งขันได้ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ในกลุ่มวิชาหรือสาขาวิชาเอกพลศึกษา  ในกลุ่มวิชาหรือสาขาวิชาคหกรรม และในกลุ่มวิชาหรือสาขาวิชาสังคมศึกษามาประกาศขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบเข้าแข่งขันได้ ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อบรรจุและเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 7 ราย

ให้ผู้ที่ขึ้นบัญชีตามประกาศนี้ ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมชั่วคราวชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมกับเอกสารหลักฐานการรายงานตัวจำนวน 2 ชุด ตามรายละเอียดประกาศ

ดาวโหลดรายละเอียดประกาศ           

View Fullscreen