ตามประกาศของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2 สังกัดสำนักงา่นคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีผู้ที่เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง นั้นด้วยการสอบสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น บัดนี้ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามบัญชีรายละเอียดประกาศ ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-12.00 น. และเลือกสถานศึกษาในเวลา 13.00 น. ถ้าไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์ โดยนำเอกสารหลักฐานตามแนบท้ายประกาศมาประกอบการรายงานตัว จำนวน 2 ชุด

                รายละเอียดประกาศ                         

 

View Fullscreen