วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. ดร.อุดมศักดิ์  เพชรผา รองศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ได้ประชุมชี้แจงผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ซึ่งมารายงานตัว ณ ห้องประชุมชั้น 2  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเตรียมเข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งระหว่างวันที่ 19 มีนาคม ถึง 16 เมษายน 2561 มีผู้มารายตัวทั้งสิ้น 20 คน จากผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 24 คน