ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นหลักฐานและเอกสารด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่ 17-23 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ 26 มีนาคม 2561

รายละเอียดประกาศ         

 

View Fullscreen