คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ได้ขอใช้บัญชีผู้สอบเข้าแข่งขันได้ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ในกลุ่มวิชาหรือสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ มาประกาศขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบเข้าแข่งขันได้ ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อบรรจุและเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน  6 ราย

ให้ผู้ที่ขึ้นบัญชีตามประกาศนี้ ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ในวันที่ 2 เมษายน 2561 ณ กลุ่มบริหารงานบุคคลสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมกับเอกสารหลักฐานการรายงานตัวจำนวน 2 ชุด ตามรายละเอียดประกาศ

ป้ายดาวโหลด

             รายละเอียดประกาศ                                                

View Fullscreen