ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล ตามโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ให้ผู้ที่มีรายชื้่อมาดำเนินการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 28 มีนาคม 2561 พร้อมกับบัตรประจำตัวผู้เข้ารับการคัดเลือกและบัตรประชาชน หรือบัตรอื่นที่ราชการออกให้ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

ป้ายดาวโหลด

                    รายละเอียดประกาศ           

View Fullscreen