ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ัช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้้นพื้นฐาน

ให้ผู้่ที่มีรายชื่อมารายงานตัวในวันที่ 2 เมษายน 2561 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมเอกสารการรายงานตัวตามรายละเอียดแนบประกาศ

 

ป้ายดาวโหลด

                              รายละเอียดประกาศ                  

 

View Fullscreen