ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ จะดำเนินการรับสมัครจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานลูกเสือ  โดยระยะเวลาการจ้างตั้งแต่เดือนเมษายน – กันยายน 2561 ในตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ (นักจัดการงานทั่วไป) อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หากมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 1 อัตรา

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ให้ยื่นหลักฐานด้วยตัวเองในระหว่างวันที่ 4 – 10 เมษายน 2561  ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.  ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

 

ป้ายดาวโหลด

                         รายละเอียดประกาศ            

 

View Fullscreen