คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ได้ขอใช้บัญชีผู้สอบเข้าแข่งขันได้ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ในกลุ่มวิชาหรือสาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา มาประกาศขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบเข้าแข่งขันได้ ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อบรรจุและเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 ราย

ให้ผู้ที่ขึ้นบัญชีตามประกาศนี้ ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ในวันที่ 23 เมษายน 2561 ณ กลุ่มบริหารงานบุคคลสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมกับเอกสารหลักฐานการรายงานตัวจำนวน 2 ชุด ตามรายละเอียดประกาศ

ป้ายดาวโหลด

 รายละเอียดประกาศ                                                

 

View Fullscreen