ตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการรับสมัครจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานลูกเสือ (นักจัดการงานทั่วไป) ในห้วงระหว่างวันที่ 4 – 10 เมษายน 2561 และจะดำเนินการสอบคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ์ในวันที่ 17 เมษายน 2561 ในเวลา 09.00 น. ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ให้ผู้ที่่รายชื่อตามประกาศแนบท้ายนำบัตรประจำตัวผู้เข้ารับการคัดเลือก และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ (ยังไม่หมดอายุ) มาแสดงในวันสอบคัดเลือก

ป้ายดาวโหลด

 รายละเอียดประกาศ                                                

View Fullscreen