ตามประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการรับสมัครเมื่อวันที่ 24-30 มีนาคม 2561 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (พนักงานขับรถยนต์) สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ และจะดำเนินการคัดเลือกด้วยวิธีสอบภาคปฏิบัติในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561  จึงประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ให้ผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนำบัตรประจำตัวผู้สมัครและบัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงในวันสอบคัดเลือก

ป้ายดาวโหลด

                         รายละเอียดประกาศ                                                

 

View Fullscreen