ตามประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน 2561 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (พนักงานขับรถยนต์) สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ และได้ดำเนินการคัดเลือกด้วยวิธีปฏิบัติและวิธีสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 นั้น บัดนี้การคัดเลือกได้เสร็จสิ้นทุกขั้นตอนแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและจะขึ้นบัญชีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไว้เป็นเวลา 1 ปี โดยผู้ที่ขึ้นบัญชีลำดับที่ 1 ให้มารายงานตัวในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์

ป้ายดาวโหลด

                         รายละเอียดประกาศ                                                

View Fullscreen